Copyright © 2009
Prestige Photo s.r.o.

 

efekt 3d priestoru

3D priestor         Simulácia 3D priestoru

3D hĺbka             3D priestor ponúka virtuálnu realitu vytvorenú stereoskopický  
obrazom s perspektívou, ktorá môže byť kombinovaná s ďalšími efektmi.


Veľkoplošná reklama


Veľkoplošná reklama

Veľkoplošná reklama

Veľkoplošná reklama

Podložka pod myš

Kalendárik

Veľkoplošná reklama

Veľkoplošná reklama

Pohľadnica

Pohľadnica

Pohľadnica

Veľkoplošná reklama

Pohľadnica

Pohľadnica

Pohľadnica

City Light

Obal na CD

Pohľadnica

Pohľadnica

Záložka do knihy

Záložka do knihy

Záložka do knihy

Záložka do knihy

Záložka do knihy