Copyright © 2009
Prestige Photo s.r.o.

 

Obchodné podmienky


Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné pre internetový obchod www.photoprestige.sk.
Prevádzkovateľom www.photoprestige.sk je:
Prestige Photo s.r.o., ČR: Blattného 2342/15, 158 00 Praha 5, IČO 27163105, DIČ CZ27163105.
Predávajúci: prevádzkovateľ i-obchodu www.photoprestige.sk.
Kupujúci: zákazník i-obchodu www.photoprestige.sk.

1. Kúpna zmluva
Odoslaním objednávky s použitím kódu a hesla uvedeného na objednávkovej karte a jej potvrdením predávajúcim je uzatvorená kúpna zmluva medzi oboma stranami. Podmienkou odoslania platnej objednávky je zaškrtnutie políčka so súhlasom s Obchodnými podmienkami. Do okamihu úhrady je kupujúcim objednaný tovar alebo služby vo vlastníctve predávajúceho.

2. Dodacie podmienky
Miestom dodania tovaru sa rozumie adresa uvedená kupujúcim na objednávke. Táto adresa nemusí byť nevyhnutne bydliskom kupujúceho. Ak kupujúci zvolí v objednávke osobný odber, miestom dodania je prevádzka firmy. O potvrdenie prijatia objednávky predávajúcim je kupujúci informovaný e-mailom, ktorý obsahuje rekapituláciu objednávky. O expedícii zákazky resp. jej pripravenosti k osobnému odberu je kupujúci informovaný e-mailom alebo telefonicky. Dodacia lehota závisí od druhu objednaného tovaru a vždy je uvedená pri ilustračnej fotografií.

3. Úhrada dopravy
Osobný odber ZADARMO
Doručenie kuriérom medzi 8 a 18 h dobierkou vrátane balného: od 7,10 Eur
Slovenská pošta – dobierkou vrátane poštovného a balného: od 3,99 Eur
K cene každej objednávky sa pripočíta manipulačný poplatok vo výške : 1,00 Eur

4. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy – reklamácie
Podľa Občianskeho zákonníka (zákon č.40/1964 § 53), ak zmluva bola uzavretá pri použití prostriedkov komunikácie tzv. na diaľku (napr. internet), má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do 14 dní od prevzatia plnenia. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy musí zákazník v uvedenej lehote vrátiť predávajúcemu predmetné tovary buď osobne na adresu prevádzky firmy (pozri bod. 2.2. Obchodných podmienok) alebo iným spôsobom tak, aby boli firme Prestige Photo s.r.o. doručené najneskôr do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy (pozri bod 4.1. Obchodných podmienok). Tovar musí byť vrátený predávajúcemu v neporušenom stave, bez známok opotrebenia. Za vrátený tovar bude čiastka zaplatená kupujúcim spätne uhradená formou peňažnéj poukážky, s výnimkou poštovného a manipulačného poplatku. Suma bude odoslaná najneskôr do 14 dní po doručení vráteného tovaru.

5. Ochrana osobných údajov
Osobnými údajmi použitými v internetovom obchode www.photoprestige.sk je meno, poštová adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo kupujúceho. S týmito dátami kupujúceho je nakladané v súlade so zákonom č 101/2000 Zb., § 5 - § 26, Práva a povinnosti pri spracovaní osobných údajov.
Ak stratu objednávkovej karty kupujúci oznámi predávajúcemu, tak sa predávajúci zaväzuje, že zablokuje do 24 hodín od nahlásenia straty možnosť jej zneužitia. Nahlásenie straty možno oznámiť na e-mailovú adresu info@photoprestige.sk.

6. Záverečné ustanovenia
Tieto Obchodné podmienky platia od 1.1.2010
Predávajúci môže meniť tieto Obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.