Copyright © 2009
Prestige Photo s.r.o.

 

Čo je to optická reklama?

Optická reklama je pojem pre špeciálne skonštruované obrazy, ktoré sa pohybujú, menia design alebo vyvolávajú dojem reálnej hĺbky, aby zaujali pozornosť a vyvolali aktívny vizuálny záujem.

 1. Optická reklama je akčná, vytvára ilúziu pohybu, zmeny a priestorového vnímania, a vďaka tomu je schopná človeka na prvý pohľad zaujať, zastaviť ho a prinútiť k jej objavovaniu.
 2. Tým pádom mnohonásobne stúpa, tak jej priama účinnosť, ako aj dlhodobé podvedomé pôsobenie reklamného vnímania. (Áno, to bola tá reklama, ako sa tam točil ten kolotoč.....!")
 3. Optická reklama je dnes  jedným z najatraktívnejších druhov reklamných marketingových nástrojov k upútaniu zákazníka.
 4. Obrovskou výhodou optickej reklamy je fakt, že pôsobí dlhodobo bez nutnosti údržby a nevyžaduje žiadne ďalšie náklady.

Klasické formy vizuálnej reklamy sa stávajú rýchlo minulosťou. Na pútači s optickou reklamou ostane náš zrak 20 x dlhšie, ako na doteraz bežne používaných spôsoboch prezentácie  reklamných pútačov . (zdroj.: Ekonomická univerzita vo Viedni )

Ako funguje optická reklama?

Spoločnosť Prestige Photo s.r.o. sa zaoberá:

 • Optická reklama funguje na základe lentikulárnej technológie.
 • Cielený efekt vzniká prechodom "zakódovaného" obrazu cez jedinečnú lentikulárnu fóliu.
 • K pozorovaniu teda nie je potrebná žiadna elektrická energia, ale stačí len zmeniť uhol pohľadu.
 • Optická reklama otvára nové možnosti, pretože na tej istej obrazovej ploche môže byť zobrazených omnoho viac informácii ako klasickou tlačou na akékoľvek materiály.
 • Lentikulárny obraz (lenticular image) - patrí medzi tzv. autostereoskopické javy, ktoré človeku sprostredkujú trojrozmerný obraz bez špeciálnych okuliarov.
 • Pojem je odvodený od slov lens, lentikula (šošovka) a lento (ohýbať).
 • Princíp lentikulárneho efektu: Špeciálne upravený, "rozstrihaný" obraz sa pozoruje cez arch plastu, ktorý sa nazýva šošovkový raster (lenticular lens screen). Povrch rastra je sformovaný do desiatok drobných rovnobežných valcovitých šošoviek, ktorých počet na palec diaľky (lenses per inch, lpi) sa označuje ako rozteč (pitch). Každá  z nich má ohniskovú vzdialenosť zhodnú s hrúbkou číreho plastu a zväčšuje iba veľmi úzky prúžok obrazu umiestneného pod ňou. Akonáhle sa zmení uhol pohľadu, ohnisko sa presunie, šošovka zväčší inú časť prúžku a pozorovateľ vidí iný motí