Copyright © 2009
Prestige Photo s.r.o.

 

Využitie

Veľkoplošná reklama
(externá)

všetky tipy reklamných plôch
bilbordy - bigbordy
backlighty
city - lighty
navigačné systémy
vývesné štíty prevádzkárni
zástavky MHD, autobusov, električiek
nákladné a úžitkové automobily

- veľkosť tabule : 120 x 240 cm
- možnosť skladať ako mozaiku


Maloplošná reklama
( interiérová )

plagáty
orientačné tabule
obaly na CD, DVD, videokazety
stojany, fotorámčeky
obaly na knihy
prezentačné tabule
reklama na predajných aoch

-  vlastná výroba


Mini reklama

pohľadnice, blahopriania
vizitky
lupa /vizitky / reklama
pozvánky
kreditné karty
klubové a vernostné karty

-  vlastná výroba


Obchodná reklama

kartónové stojany
nápojové tácky, prestieranie
obaly ( blistr )

- podklad pre polotovar