Copyright © 2009
Prestige Photo s.r.o.

 

efekt zoom

Priblíženie           Priblíženie a oddialenie obrazu
Oddialenie           Presun objektu (slova alebo obrazu) spredu dozadu a naopak,
                                alebo ich zväčšovanie a zmenšovanie.


Kalendárik