Copyright © 2009
Prestige Photo s.r.o.

 

Cena

Konečná kalkulácia ceny sa odvíja od potreby získať odpoveď na päť základných otázok:

  1. Akú veľkosť obrazu požadujete ( vizitka, pohľadnica, A4, A3, A2, citylight, bilbord, atd.).
  2. Aký typ efektu ste si vybrali ( 3D, Animácia, Prechod, Rotácia, Výmena, Zmena farieb, Zoom).
  3. Aký je počet kusov (obrazov), ktorý chcete vyrobiť.
  4. Aká má byť zobrazovacia / pozorovacia vzdialenosť medzi reklamou a pozorovateľom ( tzn. z akej vzdialenosti sa bude človek na reklamu bežne dívať: 30 cm - pohľadnica, 40 cm - 3 metre = veľký reklamný pútač a pod. )
  5. V akom smere majú optické efekty pracovať ( horizontálne = vodorovne alebo vertikálne = zvisle)

 

V prípade záujmu o kalkuláciu ceny pošlite vyplnený dopytový list na e-mailovú adresu: info@photoprestige.sk